NİĞBOR

ÜRETİM
 • lyester reçine yardımıyla birbilerine bağlanması şeklinde gerçekleştirilir.</strong></p>

  CTP Fittings Üretimi

  CTP Fittings Üretimi

  CTP Fittings Üretimi

  CTP iletim hatlarında kullanılan dirsek, T, redüksiyon, flanş vb. bağlantı elemanlarının imalatı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, talebe uygun dizayn edilmiş özel fitting-spool parçalarıda müşterilerin hizmetine sunulmaktadır.

 • ksizin, diğer malzemelere oranla çok daha uzun ömürlü olmaktadır. </strong></p>

  CTP Tank & Silo

  CTP Tank & Silo

  CTP Tank & Silo

  NİĞBOR diğer yandan, toprakaltı ve topraküstü kullanımları için tank ve silo imalatı olanaklarına da sahiptir.

  Boru üretimine paralel şekilde aynı hammaddeleri ve proses tekniği kullanılarak değişik rijitlik grupları i&c...

 • ır. Her manşona kauçuk conta ve stopper takılarak kullanılacak hale getirilmektedir.</strong></p>

  CTP Manşon Üretimi

  CTP Manşon Üretimi

  CTP Manşon Üretimi

  Manşonlar üretim makinesinde 3 metre borular halinde üretildikten sonra, Manşon açma makinesinde elmas uçlu bıçaklar vasıtası ile işlenerek, lastik contalarla, stoperlerin toleranslarına uygun kanallar açılmaktadır. Her manşona kauçuk...

 • ster reçine, tüm boru katmanlarını birleştiren en önemli hammaddedir. </strong></p>

  CTP Boru Üretimi

  CTP Boru Üretimi

  CTP Boru Üretimi

  NİĞBOR boruları son teknoloji CTP boru üretim teknolojisi olan Sürekli Elyaf Sarım Yöntemi ile üretilmektedir. Bu yöntemle boruların üretimi 300 – 3000 mm çap aralığındadır. Proseste kullanılan ana hammaddeler; cam elyaf, polyester re&c...

 • oruların içine döşenebilir. CTP boruları çevre dostudur.</strong></p>

<p> </p>

  KULLANIM ALANLARI

  KULLANIM ALANLARI

  KULLANIM ALANLARI

  1- Ham ve arıtılmış içme suyu hatları 

  2- Kapalı sistem sulamalar 

  3- Basınçlı – basınçsız atık su hatları 

  4- Yağmur suyu drenajları 

 • ccedil; veya basınçsız,drenaj ve kanalizasyon.</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

  ÜRÜN STANDARTLARI

  ÜRÜN STANDARTLARI

  ÜRÜN STANDARTLARI

  Dünyanın önde gelen Standard organizasyonu, TS EN, ASTM, AWWA, ISO tarafından geliştirilen Standartları sıhhi kanalizasyon, su ve endüstriyel atık taşıma dahil olmak üzere CTP boru çeşitli uygulamalar adlandırılır. Ürün standartların...